اقلام موجود فروشگاه اینترنتی آذوقه

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

برنج
    برنج ایرانی
    برنج طارم سرگل معطر در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    برنج پاکستانی
    برنج پاكستاني ملحم موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
    برنج پاکستانی انبه موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    برنج پاکستانی اسماعیل خان موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
    برنج پاکستانی برج ملت (محصول پیشنهادیه ما) موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰ریال
    برنج هندی
حبوبات
    حبوبات
    غلات(گندم،جو و ...)
    خشکبار
مواد غذایی
    روغن
        روغن جامد
        روغن 5 کیلوی سه گل خراسان در انبار موجود نیست ۲۴۰,۰۰۰ریال
        روغن 5 کیلویی لادن در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
        روغن 4.5 کیلویی لادن طلایی (باطعم کره) در انبار موجود نیست ۳۲۰,۰۰۰ریال
        روغن مایع افتابگردان {مایع معمولی}
        روغن مایع لادن 810 گرمی موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
        روغن مایع لادن 1.5 لیتری در انبار موجود نیست ۱۱۰,۰۰۰ریال
        روغن مایع لادن 2.5 لیتری در انبار موجود نیست ۲۲۲,۵۰۰ریال
        روغن مایع لادن 3 لیتری در انبار موجود نیست ۲۲۲,۵۰۰ریال
        روغن مایع لادن طلایی 1620 گرمی موجود در انبار ۱۵۵,۰۰۰ریال
        رو غن مایع لادن طلایی 3 لیتری در انبار موجود نیست ۱۷۵,۰۰۰ریال
        روغن مایع رعنا 675 گرمی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
        روغن مایع مخلوط رعنا 2.5 لیتری در انبار موجود نیست ۱۰۵,۰۰۰ریال
        روغن مایع نینا 1.5 لیتری در انبار موجود نیست ۱۱۴,۰۰۰ریال
        روغن مایع نینا 3 لیتری در انبار موجود نیست ۲۲۴,۰۰۰ریال
        روغن مایع شادگل 3 لیتری موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰ریال
        روغن مایع شادگل 5 لیتری در انبار موجود نیست ۲۱۰,۰۰۰ریال
        روغن سرخ کردنی
        روغن سرخ کردنی بهار 810 گرمی در انبار موجود نیست ۵۶,۰۰۰ریال
        روغن سرخ کردنی بهار 1.5 لیتری در انبار موجود نیست ۹۰,۰۰۰ریال
        روغن سرخ کردنی بهار 2.5 لیتری در انبار موجود نیست ۱۶۲,۰۰۰ریال
        روغن سرخ کردنی ورامین 3 لیتری در انبار موجود نیست ۱۳۰,۰۰۰ریال
        روغن زیتون
        روغن ذرت و کنجد
        روغن ذرت اویلا 1.8 لیتری موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    قند،شکر،خرما،نبات و آبنبات
        قند
        قند شکسته 5 کیلویی مش مش موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰ریال
        شکر
        نبات
        آبنبات
        آبنبات نارگیلی قاسمی موجود در انبار ۵۳,۰۰۰ریال
        آبنبات کنجدی قاسمی موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
        آبنبات هلی قاسمی در انبار موجود نیست ۵۰,۰۰۰ریال
        خرما
    کشک و سس
        کشک
        کشک دهکده خرم 700 گرمی موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
        کشک پاکتی دهکده خرم 200 گرمی موجود در انبار ۱۶,۰۰۰ریال
        کشک پاکتی دهکده خرم 1 کیلویی موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
        سس
            سس ماینز
            سس مایونز رعنا 900 گرمی موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
            سس مایونز رعنا 430 گرمی موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
            سس کچاب
            سس کچاپ تند خرسی رعنا موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
            سس کچاپ موشکی دلپذیر موجود در انبار ۲۴,۰۰۰ریال
            سس کچاپ تند موشکی دلپذیر موجود در انبار ۲۴,۰۰۰ریال
            سس کچاپ فلفل موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
    ماکارانی و رشته
        ماکارانی
            ماکارانی رشته ای
            ماکارونی 700 گرمی مک 1.2 موجود در انبار ۱۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی 700 گرمی بنساله 1.2 موجود در انبار ۱۷,۰۰۰ریال
            ماکارونی 700 گرمی جهان 1.2 در انبار موجود نیست ۱۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی 700 گرمی پارسیلا 1.2 در انبار موجود نیست ۱۸,۰۰۰ریال
            لازانیا تک موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
            ماکارانی فرمی
            ماکارونی زر ماکارون 500 گرمی موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی فرمی پنونی مک موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی فرمی پروانه ای مانا موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
            ماکارونی فرمی سیم تلفنی مانا موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
            ماکارونی میکس سبزیجات مانا موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
            ماکارونی پنه کوچیک 500 گرمی مانا موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
            ماکارونی مته ای معمولی بن ساله موجود در انبار ۱۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی فرمی پیچی مانا موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
            ماکارونی نیم کیلویی پروانه ای بنساله موجود در انبار ۱۸,۰۰۰ریال
            لازانیا
        رشته
            رشته آش
            رشته آش معصوم 700 گرمی موجود در انبار ۲۳,۰۰۰ریال
            رشته آش اصفحان 700 گرمی موجود در انبار ۲۳,۰۰۰ریال
            رشته آش 2 کیلویی تجلیل موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
            رشته فرنگی
    رب و کنسرو
        رب
            رب گورجه فرنگی
            رب ممتاز 1 کیلویی موجود در انبار ۳۲,۰۰۰ریال
            رب زشک 1 کیلویی در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰ریال
            رب چین چین 1 کیلویی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
            رب چین چین نیم کیلویی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
            رب شهدسان در انبار موجود نیست ۲۵,۰۰۰ریال
            رب شاداب 1 کیلویی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
            رب خوشاب 1 کیلویی موجود در انبار ۳۸,۰۰۰ریال
            رب انار
        شور و ترشی
        تن ماهی
        تن ماهی تحفه موجود در انبار ۴۲,۰۰۰ریال
        تن ماهی پیک موجود در انبار ۴۵,۰۰۰ریال
        تن ماهی شیلتون ( حاوی روغن زیتون) موجود در انبار ۵۷,۰۰۰ریال
        کنسروجات
    صبحانه و لبنیات
        صبحانه
            عسل
            عسل 450 گرمی خمین در انبار موجود نیست ۶۰,۰۰۰ریال
            عسل 1400 گرمی خمین در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
            حلوا ارده
            حلوا سیمرغ 500 گرمی موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
            حلوایزدی 500 گرمی موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
            حلوا یزدی 800 گرمی موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
            ارده
            مربا
            مربا هویج 330 گرمی به صبا موجود در انبار ۲۷,۰۰۰ریال
            شیره و سکنجبین
        لبنیات
            کره
            پنیر
            خامه
    آبلیمو ، آبغوره و سرکه
        آبلیمو
        آبلیمو طبیعی زمانی(گلچکان) 1 لیتری موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        آبغوره
        آبغوره زمانی 1 لیتری موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
        سرکه
چای،نوشیدنی گرم و سرد
    چای
        چای بسته بندی شده
        چای شکسته معطر احمد موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته معطر گلستان مشکی موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
        چای شکسته گلستان قرمز موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته گلین موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
        چای شکسته معطر تويينينگز (TWININGS) موجود در انبار ۲۱,۰۰۰ریال
        چای کله مورچه محسن موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته محسن موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته معطر محسن موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته معطر دبش موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته معطر دوغذال موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته دبش موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
        چای شکسته هل دار احمد موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
        چای کیسه ای
        چاي كيسه اي 100 عددي توينينگز موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 50 عددي توينينگز موجود در انبار ۸۵,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 25 عددي توينينگز موجود در انبار ۵۲,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 100 عددي گلستان قرمز موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 50 عددي گلستان قرمز موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 25 عددي گلستان قرمز موجود در انبار ۳۲,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 25عددي احمد موجود در انبار ۳۳,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 50 عددي دبش موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 20 عددي دبش موجود در انبار ۲۵,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 50 عددي محسن موجود در انبار ۵۸,۰۰۰ریال
        چاي كيسه اي 25 عددي کلاسیک دبش موجود در انبار ۳۵,۰۰۰ریال
    نوشیدنی گرم
        شکلات داغ
        کافه میت
        کافه میکس
        نسکافه
    نوشیدنی سرد
        آب معدنی
        آبمیوه
        دوغ
        شربت
        ماء الشعیر
    عرقیات گیاهی
    عرق چهل گیاه زمانی 1 لیتری موجود در انبار ۳۳,۰۰۰ریال
    عرق بید زمانی 1 لیتری موجود در انبار ۲۷,۰۰۰ریال
شوینده و بهداشتی
    بهداشت خانگی
        شوینده ظروف
        شوینده لباس
            مایع لباسشویی
            پودر لباس شویی
            صابون رخت شویی
        سفیدکننده و پاک کنده سطوح
            اسپری چندمنظوره و پاک کننده سطوح
            سفیدکننده و وایتکس
            شیشه پاک کن
            جرم گیر (تیرک و...)
        لوازم مصرفی آشپزخانه{نایلون،اسکاج و...}
            سفره و نایلون
            سیم ظرفشویی و اسکاج
    بهداشت فردی
        بهداشت دهان و دندان
            مسواک
            خمیردندان
            نخ دندان و خلال دندان
        شامپو
            شامپو سر
            شامپو بدن
            شامپو بچه
        صابون
            صابون بچه
            صابون دست و صورت
            صابون سر و بدن
        مایع دستشویی
        تیغ،ژیلت،پودر بهداشتی
            پودر بهداشتی
            تیغ و ژیلت
    مصنوجات کاغذی
        دستمال کاغذی
        دستمال توالت
        پوشک و نوار
        دستمال مرطوب
چاشنی و ادویه جات
    آرد و نشاسته
        آرد ،نشاسته
    ادویه
    زرشک ، هل و زعفران آذوقه
شکلات و تنقلات
    بیسکوییت ،کیک و کلوچه
    پودر ژله
    پودر کیک
    شکلات